Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Χαιρετισμός Σ.Εργ.Δ.Α. στο ενδιάμεσο Συνέδριο της ΟΣΕΑΔΕ στον Βόλο ( Σεπτέμβρης 2016 )